Gezien het feit dat er een gemeenschappelijk belang geldt op het gebied van brandveiligheid, moeten er diverse zaken goed in orde zijn. “Aan welke regelgeving moet het gebouw voldoen? ” Dat hangt samen met meerdere factoren: gebruiksfunctie(s), bouwjaar, bouwvergunning wel/niet aanwezig, verbouwingen enz. Wanneer een gebouw voldoet aan het bouwbesluit, is dit nog geen garantie dat het gebouw (brand) veilig is. Om een gebouw brandveilig te krijgen, dient een organisatie de volgende zaken goed te regelen:


 • Bouwkundige voorzieningen (bijv. uitvoering deurconstructies, brandscheidingen)
 • Installatietechnische voorzieningen (bijv. blusmiddelen, vluchtrouteaanduiding)
 • Organisatorische maatregelen (vluchtwegen/nooduitgangen)
 • Maar ook advies en rapportage voor opstelplaatsen Scootmobielen


Wij kunnen voor uo.a. het volgende betekenen:

 • QuickScans
 • Bouwplantoetsing
 • Brandpreventieadvies
 • Brandveiligheidinspectie
 • Bemiddeling met brandweer
 • Vuurlastberekening
 • Opstellen en controleren van: Ontruimingsplan en –plattegronden
 • Adviesrapportage opstelplaats Scootmobielen