Meerjaren onderhoudsplanning en meerjaren onderhoudsbegroting

 

Full-service bouwkundig Ingenieursbureau Fortris onderscheidt zich in de markt door haar  daadkrachtige, innovatieve en transparante werkwijze. Dit geldt in het bijzonder voor de transparante wijze waarop de ervaren technisch specialisten van Fortris adviezen en rapportages voor u in kaart brengen. Wanneer u door onze ervaren technisch specialisten bijvoorbeeld een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) of  meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) laat opstellen zijn deze voor eenieder overzichtelijk en toegankelijk.

De technisch specialisten van Fortris kunnen u ook assisteren bij de voorbereidingen van onderhoudswerken, werk- en bestekomschrijvingen, toezicht houden en het uitvoeren van werkzaamheden, incl. opleveringen.

Fortris kan u ondersteunen op de volgende onderdelen:

  • Opnemen complex metingen (NEN 2767)
  • Opstellen en actualiseren van MJOB en MJOP   
  • Het uittrekken van het jaarplan
  • Voorbereiden en uitwerken werkzaamheden jaarplan 
  • Opstellen van werkomschrijvingen en bestekken
  • Aanbestedingstraject en offerte aanvragen
  • Opdracht verstrekkingen
  • Toezicht op uitvoering werkzaamheden en opleveringen

Bent u op zoek naar een slagvaardig en innovatief bouwkundig Ingenieursbureau dat voor uw VvE toegankelijke adviezen en rapportages kan verzorgen? Neem dan beslist contact op met ons op. Wij beschikken over de expertise en ervaren technisch medewerkers die dit naar volle tevredenheid voor u kunnen verzorgen.

Een Duurzame of Groene MJOP/ MJOB

Ook voor een duurzame of groene MJOP/ MJOB kunnen wij u goed van dienst zijn. Hierbij kijken wij niet alleen naar de onderhoudstoestand van uw bezit, maar ook naar de mogelijke besparingen op het gebruik van energie. En welke maatregelen er toepasbaar zijn. Het is geen kunst om kostbare duurzame ingrepen te formuleren, wij kijken juist naar die maatregelen die met een relatieve lage investering of ingreep snel terug te verdienen zijn en direct effect hebben.